599 39 77 00/369936
თბილისი: ქავთარაძის #2, ქავთარაძის ბაზრობის მთავარ შესასვლელთან.

ავტოლომბარდის უპირატესობები

მიუხედავად იმისა, თუ რა მიზნისთვის  შეიძლება დასჭირდეს ადამიანს თანხა, ძვირადღირებული მკურნალობისთვის, ძველი სესხის სასწრაფო დაფარვისთვის, თუ ბიზნესის განვითარებისთვის , თითოეულ მათგანს სურს მიიღოს ფული რაც შეიძლება მოკლე დროში. 

 

თუ თქვენ მიეკუთვნებით ამ კატეგორიას,გირჩევთ მიმართოთ ავტოლომბარდების მომსახურებას,

 

ჩვენს ავტოლომბარდში შეგიძლიათ მიიღოთ ავტო სესხი სულ რაღაც 5 საათში!

 

ავტოლომბარდი გაძლევთ უნიკალურ შანსს სწრაფად მიიღოთ ფულადი სესხი რეალურ დროში, მინიმალური დროის ხარჟვის გარეშე რომელიც იხარჯება საბუთების მოგროვებაში.

 

თითქმის თითოეულ ქართულ ოჯახს ყავს მანქანა, ზოგიერთს რამოდენიმეც კი. სწორედ ამ მიზეზის გამო,სხვა თანამედროვე  საკრედიტო პროცედურებთან შედარებით,  ავტოლომბარდში ავტომობილის გირაოდ ჩადება თანხის სანაცვლოდ ყველაზე სწრაფი და მარტივი ხერხია ავტო სესხის მისაღებად.

 

რა პროცედურები არის ავტოლომბარდში გასავლელი სესხის მისაღებად?

რა ვალდებულებებს იღებს ავტოლომბარდი მანქანის გირაოდ ჩადების შემთხვევაში?

 

თავდაპირველად კვალიფიცირებული  ავტოექსპერტები ტექნიკურად ათვალიერებენ თქვენს მანქანას და ადგენს მის ღირებულას რომელიც შეეფერება ავტობაზრობაზე ავტომობილის ღირებულებას. ეს ითვალისწინებს ავტომობილის ექსპლუატაციის ვადას, მარკას, გარბენს და მდგომარეობას.

 

შემდგომ დგინდება მაქსიმალურად გასაცემი თანხის ოდენობა, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს თქვენი ავტომობილის შეფასებისას გამოთვლილი ღირებულების მიახლოებით 50%-ს, პროცენტი შესაძლებელია განხილულ იქნეს ინდივიდუალურად.

 

ამის შემდეგ თქვენ განგისაზღვრავენ საპროცენტო განაკვეთს,რომელიც დამოკიდებულია კრედიტის ვადაზე, რაც უფრო დიდია ავტო სესხის ხანგრძლივობა და ავტომობილის გირაოდ ჩადება, მით უფრო დაბალია საპროცენტო განაკვეთი. სხვათაშორის, ავტოლომბარდები საკმაოდ მიმზიედველ დაბალ საპროცენტო განაკვეთებს გვთავაზობენ. ჩვეულებრივი ბანკები არასდროს შემოგთავაზებენ ასეთ დაბალ საპორცენტო განაკვეთებს საკუთარი უსაფრთხოებისა და სარგებლის გამო, ხოლო ავტოლომბარდების ხელმძღვანელობა მუდამ დარწმუნებულია, რომ კრიტიკულ სიტუაციაში შეეძლება წაიყვანოს თქვენი მანქანა კრედიტის დაფარვის მიზნით. როგორც წესი, ნებისმიერ ლომბარდს მუდმივი კლიენტებისთვის აქვს  გარკვეული სარგებელი და შეღავათები. ასევე არსებობს გენერალური მინდობილობისა და  სესხის ხელშკერულების პირდაპირ ლომბარდში გაფორმების შესაძლებლობა. ეს ყველაფერი მნიშვნელოვნად ამცირებს სესხის მიღების დროს : თქვენ იხსნებით ბანკში ძებნის პროცედურისგან, იღებთ ხელსაყრელ საპორცენტო განაკვეთს, აფორმებთ ყველა საჭირო დოკუმენტს, ამტკიცებთ   გადახდისუნარიანობას.

 

რა ვალდებულებებს იღებს ავტოლომბარდი?

ავტომობილი , რომელსაც გირაოდ დებთ, იმყოფება გადახურულ დაცულ ავტოსადგომზე,  არ ხდება მისი გამოყენება და რჩება თქვენს საკუთრებაში. სესხის სრული დაფარვისას ხელშეკრულებაში დადგენილ ვადებში თქვენ იღებთ ავტომობილს სრულიად უვნებელს. იმ შემთხვევაში,  თუ ვერ დაფარეთ სესხი ხელშეკრულებაში მითითებული ვადების განმავლობაში, მაშინ თქვენ გინარჩუნდებათ ყველა უფლება თქვენს ავტომობილზე უახლოესი 2 თვის განმავლობაში. აქედან გამომდინარე, დღესდღეობით ავტოლომბარდი არის ყველაზე სანდო და სწრაფი გადაწყვეტილება ავტომობილის მფლობელთათვის ნებისმიერი მატერიალური პრობლემის შემთხვევაში

 

შესაძლებელია თუ არა მივიღო ავტო სესხი ავტომობილის მართვის უფლებით?

დიახ ეს შესაძლებელია,მაგრამ ამ შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთი მატულობს.

 

ჩვენი ავტოლომბარდის უპირატესობა მდგომარეობს შემდეგში:

ჩვენთან აღებულ სესხს ფარავთ დადგენილი ცხრილის მიხედვით, რომელშიც ყოველთვიური გადასახადი ერთნაირი ოდენობისაა, გადახდისას იხდით როგორც ყოველთვიურ პროცენტს ასევე იფარება დარჩენილი სესხის ნაწილი. სესხის ვადის ამოწურვისას თქვენ აღარ გიწევთ აღებული თანხის ოდენობის სრულად დაფარვა.

 

creditpoint.ge

Яндекс.Метрика